Vilkår

Servicebetingelser for www.bolig-udland.dk

 

1. Betingelser

Ved at tilgå hjemmesiden på www.bolig-udland.dk, accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og bestemmelser og er enig i, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i ethvert af disse vilkår, forbydes du at bruge eller tilgå dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright- og varemærkelove.

2. Brugslicens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på Bolig-udlands hjemmeside udelukkende til personlig, ikke-kommerciel, kortvarig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:
  1. ændre eller kopiere materialet;
  2. bruge materialet til noget kommercielt formål eller til offentlig visning (kommercielt eller ikke-kommercielt);
  3. forsøge at dekompilere eller reverse engineere software, der findes på Bolig-udlands hjemmeside;
  4. fjerne ethvert ophavsretsmærke eller andre proprietære notationer fra materialet; eller
  5. overføre materialet til en anden person eller “spejle” materialet på en anden server.
 2. Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Bolig-udland.dk til enhver tid. Ved afslutningen af din visning af dette materiale eller ved opsigelsen af denne licens, skal du destruere alle downloadede materialer, der er i din besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på Bolig-udlands hjemmeside leveres under et “som beset”-grundlag. Bolig-udland giver ingen garantier, hverken udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
 2. Endvidere garanterer Bolig-udland ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på virksomhedens hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal Bolig-udland eller dets leverandører holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader vedrørende tab af data eller fortjeneste eller på grund af afbrydelse af virksomheden) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på Bolig-udlands hjemmeside, selv hvis Bolig-udland eller en Bolig-udland -godkendt repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger om underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialet

Materialet på bolig-udlands hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Bolig-udland garanterer ikke, at materialet på virksomhedens hjemmeside er nøjagtig, komplet eller aktuel. Bolig-udland kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på virksomhedens hjemmeside uden varsel. Dog er Bolig-udland ikke forpligtet til at opdatere materialet.

6. Links

Bolig-udland har ikke gennemgået alle de hjemmesider, der er linket til virksomhedens hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet på en sådan linket hjemmeside. Inkluderingen af et link betyder ikke godkendelse fra Bolig-udland af hjemmesiden. Brug af en sådan linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

Bolig-udland kan til enhver tid, uden forudgående varsel, revidere disse vilkår for virksomhedens hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse servicevilkår.

8. Lovvalg

Disse vilkår og betingelser er underlagt bestemmelserne og fortolket i overensstemmelse med Spanienes lovgivning, og du er uigenkaldeligt underkastet domstolene i den pågældende stat eller på den pågældende beliggenhed.