Udregning af ejendomsværdiskat af sin spanske ejendom.

29 Jul | 6 min read

Ejer du en ejendom i udlandet, skal du betale dansk ejendomsværdiskat efter danske regler, men du får et nedslag for den skat, du har betalt i udlandet. Det får du ved at skrive det på din forskudsopgørelse under Købt udenlandsk ejendom.

Du skal desuden oplyse om din ejendom på dit oplysningsskema.

Skat i Spanien, du kan trække fra i dansk ejendomsværdiskat:

El IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles) kan fratrækkes af den del, ejeren selv bruger til bolig.

For mere information vedr. betaling af skat i Spanien læs denne artikel.

Satser for dansk ejendomsværdiskat:

Ejendomsværdi             Ejendomsværdiskat

op til 3.040.000 kr.        1 pct. af beløbet

over 3.040.000 kr.        1 pct. af 3.040.000 kr. og 3 pct. af beløbet over

Sådan udregnes ejendomsvurdering

Ejendomme med godkendt ejendomsvurdering

Skattestyrelsen beregner ejendomsværdiskatten efter danske regler, hvis der findes en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen, som kan sidestilles med en dansk vurdering, og som er godkendt af Skattestyrelsen, nemlig ud fra den laveste af følgende tre værdier:

Ejendomsværdi pr. 1. oktober i indkomståret.

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2001 med tillæg af 5 procent.

Ejendomsværdi pr. 1. januar 2002.

På nuværende tidspunkt har Skattestyrelsen kun godkendt den offentlige svenske vurdering i 2001 og 2002 af ejendomme, der er erhvervet før 1. januar 2002. De svenske vurderingstal skal dog forhøjes med 33 procent. Det skyldes, at de svenske vurderinger tilsigter at ligge 25 procent under handelsværdien.

Skattestyrelsen sætter den svenske vurdering ned med den såkaldte afstandsprocent, som er forskellen mellem handelsværdien og den danske offentlige vurdering. På den måde kommer ejendomsværdien til at svare til danske vurderinger. Afstandsprocenten var:

15 procent i 2001

18 procent i 2002

20 procent i 2019.

Ejendomme uden en godkendt ejendomsvurdering

Når der ikke er en godkendt udenlandsk vurdering, skal du bruge ejendommens købspris. Du skal omregne (indeksere) købsprisen til, hvad der svarer til købsprisen i et af disse år:

  • 2001 plus 5 procent
  • 2002
  • 1 oktober i det aktuelle indkomstår.

Du skal vælge det årstal, der giver den laveste værdi.

Til indekseringen skal du bruge OECD’s indeks for udvikling i huspriser

Derudover skal du nedsætte ejendomsværdien med den såkaldte afstandsprocent.

OECD Indeks for årene 2001-2009 for Spanien:

109,6  128,1  153,7  181,8  208,4  229,3  241,8  242,3  223,8

Indeks for årene 2010-2019 for Spanien:

215,5  202,5  184,5  172,8  168,5  174,7  182,8  194,1  207,2  217,9

Regne eksempel:

Du købte en ejendom i Spanien 1. januar 2003 for 1.000.000 Euro

Ejendomsværdi i 2019 i euro

(Indekstal 2019/Indekstal for købsår) x købssum

(217,9/153,7) x 1.000.000 = 1.417696 euro.

Ejendomsværdi i 2019 i danske kroner 

Ejendomsværdi 2019 i euro x valutakurs den 1. oktober 2019

1.417.696 euro x 7,45 = 10.561.841 dkr.

Afstandsprocent:

Da den danske offentlige vurdering traditionelt har været lavere end handelsværdien, skal du sænke den udenlandske beregnede handelsværdi med den såkaldte afstandsprocent. På den måde bliver din udenlandske beregnede handelsværdi sammenlignelig med danske ejendomsværdier.

År         Procent

2001     15 %

2002     18 %

2003     12 %

2004     29 %

2005     9 %

2006     17 %

2007     9 %

2008     5 %

2009     11 %

2010     10 %

2011     9 %

2012     0 %

2013     2 %

2014     0 %

2015     2 %

2016     0 %

2017     10 %

2018     17 %

2019     20 %

SKAT offentliggør afstandsprocenter og indekser for et indkomstår, når de har fået tallene fra OECD og senest i løbet af juni måned året efter. Fristen for at oplyse er den 1. juli.

Find mere info og regneeksempler fra SKAT her

Vi anbefaler altid at man får sine rådgivere i Danmark og Spanien (revisor og advokat) til at lave en konkret analyse.

Kontakt Christian Boesen på christian@bolig-udland.dk eller på telefon +45 36964809, hvis du vil have en mere udførlig snak om emnet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag de bedste tilbud først!