Ny lovgivning giver større sikkerhed ved køb af en ejendom på projektplan.

8 Mar | 8 min read

Hvis du har planer om at købe en bolig på projektplan (nybyg) i Spanien, skal du vide at den spanske lovgivning har avanceret på dette område og har foretaget ændringer, så køber nu er endnu bedre beskyttet end tidligere.

Ved lov skal bygherren udlevere diverse dokumenter, som vil sikre dig som, køber et vellykket køb. Bankgarantien er det juridiske instrument, som garanterer beløbene der betales a konto, så hvis købet ikke gennemføres, vil du kunne få returneret de indbetalte beløb. A konto-betalingerne skal indsættes på en særlig bankkonto i bygherrens navn, oprettet i den bank som garanterer disse betalinger. Det vil sige samme bank, som udsteder bankgarantierne.

Bygherren er forpligtet til at oplyse denne konto, så du allerede fra underskrivelsen af ​den private ​købskontrakt, vil modtage information vedrørende bankkontoen, der garanterer for dine penge.

Du skal også sikre dig at DIA-dokumentet (Informationsrapporten vedrørende projektet), kvalitetsrapporten samt planer over byggeriet bliver underskrevet. I DIA-dokumentet og kvalitetsrapporten bliver der blandt andet udspecificeret selve konstruktionen af projektet, hvilken type materialer der bliver brugt, hvilke elementer der inkluderes i boligen ved overtagelsen, mv.

Omkostningerne ved at købe en bolig på projektplan varierer betydeligt i forhold til at købe en ejendom, som allerede er færdigbygget. Når købsprisen oplyses, skal bygherren informere om den gældende momstakst, i øjeblikket er den 10 % af nettoprisen. Denne momsafgift betales direkte til sælger. Derudover skal der betales stempelafgift, 1,2 % af købsprisen, denne afgift skal køber betale efter underskrivelse af ​​skødet. Notargebyrer og registrering/tinglysning er det samme som ved køb af en bolig, der allerede er bygget – disse udgifter vil variere i forhold til prisen på boligen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at bygherrer har en mindre margin for mulige ændringer i konstruktionen i forhold til de oprindelige planer. Det kan blandt andet være grundet tekniske krav, som gør, at der må ændres i planerne. Bygherren må dog aldrig indsætte et element af ringere kvalitet, end du i første omgang blev informeret om. Ændringen skal være af lignende eller højere kvalitet. Hvis ændringen er af ringere kvalitet, er sælger forpligtet til at informere dig om det inden.

Hvad angår leveringsfrister, skal der i den private købskontrakt stå, hvornår projektet forventes at være færdigbygget og hvornår boligen vil blive overdraget. Der vil altid være mulighed for forsinkelse i byggeriet, derfor skal der stå anført i kontrakten hvor mange måneders ekstra leveringsfrist, bygherren har til at aflevere boligen. Der kan dog forekomme forsinkelser som ikke er sælgers skyld og dermed force majeure.

Når byggeriet er færdigt, skal bygherren opfylde en række krav, som f.eks. at opnå ibrugtagningstilladelse inden boligen kan overdrages. Denne tilladelse er en garanti for, at projektet er bygget iht. det oprindelige byggeprojekt og at det opfylder alle krav for beboelse.

Ved køb af bolig på projektplan har sælger sædvanligvis optaget et hypotekslån i ejendommen. Ved køb af en nybygget bolig har du to alternativer, enten at overtage forpligtelserne af dette hypotekslån, hvilket normalt vil være økonomisk mere attraktivt end at oprette et helt nyt lån, eller hypotekslånet kan blive indfriet med en del af beløbet, du skal betale sælger, den dag man underskriver skøde på ejendommen.

Det er meget glædeligt at se, hvordan den spanske lovgivning har gjort store fremskridt for at beskytte køberne, men udover disse fremskridt og alle de tidligere nævnte dokumenter, skal sælger også opfylde andre juridiske krav, inden overdragelse af boligen kan finde sted.

Vi vil se frem til at kunne byde dig velkommen på vores kontorer i Spanien og til at vejlede dig i processen, så du kan købe bolig med ro i sindet.

Bolig-Udland.dk er Danmarks største mægler i Spanien og deraf også en af de mæglere der sælger flest projektsalgsboliger. Vi rådgiver til stadighed flere og flere købere der har interesse i at købe en nybygget bolig og vi dækker hele den spanske middelhavskyst samt øerne.

Skriv eller ring til os på info@bolig-udland.dk / +34 609 97 72 62 eller besøg os på www.bolig-udland.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag de bedste tilbud først!